جستجو

دکتر حسین مصباح


Notice: Undefined index: social in /home/drsam/public_html/wp-content/themes/clinico/single-staff.php on line 34
دکتر حسین مصباح

آقای دکتر حسین مصباح
دارای مدرک کارشناسی روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران می باشند و دارای دکتری در رشته مدیریت و کارشناس ارشد در آموزش و بهداشت می باشند ایشان با رتبه استادیاری عضو هیت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) بوده و در مدت ۲۰ سال گذشته در تدریس دروس روانشناسی و مرتبط با علوم رفتاری مشغول بوده است و همچنین چندین فقره تحقیقات در زمینه های روانشناسی و علوم رفتاری و اجتماعی داشته و راهنمایی و مشاوره بیش از ۱۰ پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط را عهده دار بوده و علاوه بر مسئولیت های اجرایی در حوزه علوم انسانی در مراکز مشاوره در دانشگاه امام حسین (ع) و بقیه اله اعظم ، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز همکاری داشته است .

موقعیت: استاد دانشگاه متخصص روانشناسی