جستجو

دکتر معصومه دشت آبادی


Notice: Undefined index: social in /home/drsam/public_html/wp-content/themes/clinico/single-staff.php on line 34
دکتر معصومه دشت آبادی

دکتر معصومه دشت آبادی
کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره دکتری تخصصی مشاوره کارشناس در زمینه اعتیاد و سوء مصرف مواد

موقعیت: کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره
تخصص ها: مشاوره تحصیلی, مهارت های زندگی