جستجو

ساختن لحظه برای آینده

پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸

فرزند شما، هیچگاه این لحظات را از یاد نخواهد برد.

زمانی که به او عشق می دهید. زمانی که برای او وقت خصوصی میگذارید زمانی که به گفته ها و شیرین کاری هایش میخندید زمانی که اشتباهات او را میبخشید زمانی که از او محافظت میکنید زمانی که به او می گویید احساسش را درک میکنید. clinicosveh@

ارسال شده در سبک زندگی توسط گروه تحقیق و پژوهش اسوه | Tags: ,